Biggan: Vad var det som initialt blev skadat av Tsunamin? Varför kunde man inte lösa strömförsörjningen på annat sätt?
Anders Hallman: Bl.a. blev de dieseldrivna elgeneratorer skadade. Vad vi förstår täckte vattnet samliga generatorer vilket gjorde att det inte fanns några reserver kvar. Man tog fram mobila dieslar, men dessa har varit svåra att koppla in.

Stefan: Vad får man för symtom om man drabbas av akuta strålskador? Går det att rädda livet på en människa i det stadiet?
Anders Hallman: Man får bl.a. kräkningar och huvudvärk. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Britta: Hur länge måste man vattenbomba de havererade anläggningarna. Blir det för evinnerlig tid? Ser man någon ände på eländet?
Anders Hallman: Den s.k. resteffekten avtar med tiden. Det gör att kylbehovet minskar med tiden. Den tar dock tid och det kommer att bli en långdragen process att ta omhand om reaktorerna.

Michael: Hey Anders Hallman. Jeg har en fråga angående hvis en radioaktiv sky sgu komme henover skandinavien. Ska jeg så spise jod piller?? hvorfor jeg stiller dig den fråg,er fordi i Dnmark har de nok ikke den samme viden om atom fare, som i har i Sverige. Håber at hører fra dig. Mvh Michael J.
Anders Hallman: Den som händer i Japan kommer inte att kunna sprida radioaktivitet till Skandinavien. Det som möjligen kan mätas kommer inte att påverka. Du behöver inte oroa dig.

Åsa: Finns det några avgörande skillnader i teknik/hantering/arbetssätt för japanska kärnkraftverk och svenska?
Anders Hallman: Det finns en hel del skillnader. Den största skillnaden är dock, jordbävningsaktiviteten och risken för tsunami. Det gör att de Japanska reaktorerna måste konstrueras på ett annat, mer tåligt sätt.

Robert: Har allt vatten i reaktor 4 kokat bort? Japan säger nej och Usa ja. Vad gäller? Om man kan vattenbomba, då måste reaktorn ligga öppet, varför har inte brandbilar dragit fram vattenslangar som kan pumpa in vatten från havet?
Anders Hallman: Att vi får lite olika besked från olika håll beror bl.a. på att reaktorernas status är osäker. Mycket av instrumenteringen som mäter fungerar i inte. En annan orsak är att uppgifterna kan komma från olika tidpunkter. En viktig sak är att få uppgifter bekräftade.

simon: finns det skyddsdräkter som gör att man riskfritt kan arbeta i riskområdet?
Anders Hallman: Skyddsdräkter minskar den strålning man utsätts för. Det är dock långt ifrån all strålning som man får bort. Det är skälet till att den personal som jobbar med anläggningarna endast kan vara i närheten av anläggningarna kortare tider.

staffan strömberg: min dotter ska till japan i juli. kan man räkna med att ställa in resan på grund av strålningen. hon ska till tokyo osäker förälder
Anders Hallman: Jag tycker du ska vänta ut utvecklingen. Situationen kommer att stabilisera sig på något sätt. Vi vet dock inte vad som kommer att hända den närmaste tiden.

lia: Varför har man inte försökt använda robotar?
Anders Hallman:Vi har inte fått besked om att man använt robbotar. Det är dock möjligt att man gjort det. De uppgifter vi får här i Sverige rör de större dragen. Vi får inte alla detaljer.

Resenär: Hur långt spridningsområde kan radioaktiviteten nå låt säga i värsta tänkbara scenarium? Vilka områden av Asien kan vara riskfyllda att resa till?
Anders Hallman: Vi avråder inte att resa till några andra länder i Asien.

Mikael: Hur kan man få bygga reaktorer i jordbävningsutsatta områden?
Anders Hallman: De platser där det finns kärnkraft är alla olika. De säkerhetsanalyser som man gör bygger bl.a. på de förutsättningar som är på varje plats. I Sverige analyserar man exempelvis utmanande isförhållanden. I Japan är jordbävningståligheten en central del i analyserna. Varje anläggning måste ha analyser som grund för att få drifttillstånd.

owl: Kärnkraftverken verkar ju har klarat jordbävningarna på ett hyfsat sätt, men hur kan man bygga dieselmotorerna för kylning, om ordinarie strömmen försvinner, så att de kan slås ut av en tsunamivåg. Man måste ju veta att en sådan våg kan bli väldigt hög?
Anders Hallman:En viktig del i arbetet med kärnkraftsäkerhet är att ta vara på erfarenheter från händelser. De flesta är små händelser. Det som nu inträffat i Japan kommer att ligga till grund för att se över exempelvis räddningsorganisationen. Det är med andra ord inte bara konstruktionen man kan lära sig om. Säkert måste man göra åtgärder för att klara av tsunamis. Framtida analyser får visa på behovet.

Stina: Hej! Just nu menar du att man ej avråder ifrån att resa övriga länder i asien. Finns det något ytterligare händelse betr strålningen, som skulle kunna försämra läget och då leda till att ni skulle avråda att resa till tex thailand
Anders Hallman:Nej, vi ser inget tänkbart som skulle kunna påverkaThailand.