Metoden kan ge en sjuk människa tillgång till kroppsegna celler som kan bota en skada eller sjukdom. Man tar ur kärnan - d.v.s. dna - ur en vuxen kroppscell, och för in det i en äggcell, vars egen kärna plockas bort. Denna nya kärna omprogrammeras av äggcellen och får sedan växa och bli ett embryo men tillåts inte utvecklas till ett foster. Istället förstörs embryot och dess stamceller utvinns.

(Riksdagen röstade ja till terapeutisk kloning 2 februari 2005. Alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna stod bakom beslutet. Men det här är egentligen ett dött område inom forskningen idag eftersom man inte har hittat något sätt att få detta att fungera på människor)

+ Liten risk för avstötning. Eftersom stamcellerna tas från ett embryo har de kvar förmågan att bilda alla kroppens olika celler.

- Metoden är inte tillräckligt utvecklad för att vara säker och kontroversiell eftersom den går att använda för att klona fram en hel människa.