Det blev en hetsig debatt när frågan om Sverige bör göra cannabis lagligt. folkhälsoministern Maria Larsson (KD) tycker inte det. Författaren och debattören Magnus Linton tyckte det var hög tid att börja skilja på tunga droger och lätta, till det senare tycker han cannabis ska höra. Centerpartisten Fredrick Federley tyckte att vuxna människor själva ska få välja och placerade sig i mitten.