Stamceller, det vill säga omogna celler med förmågan att bilda i stort sett alla slags celler i kroppen, har givit forskarna hopp om helt nya möjligheter att få tillgång till vävnad för transplantation och cellterapi vid skada och sjukdom.

Stamceller är omogna celler som ännu inte har specialiserats. Beroende på omgivningen (tillväxtfaktorerna) har de förmågan att utveckla sig till vilken typ av kroppscell som helst.

Etablerad stamcellsbehandling finns idag nästan bara för blodsjukdomar, och alla försök att tillföra stamceller till patienter med andra sjukdomar utgör experimentella och oprövade behandlingar, enligt neuroforskaren Olle Lindvall från Lunds universitet.