Grannfejden i den lilla byn i Tornedalen har blossat i över 25 år. En romsk familj och dess grannar har vid ett flertal tillfällen genom åren varit i nyhetsmedierna: grov misshandel, olaga hot, skottlossning och mordförsök med en yxa är bara en liten del av alla spaltmil som bråken resulterat i. Många menar att både kommunens socialtjänst och rättsväsendet misslyckats i sina ansträngningar att lösa fallet.

Våren 2009 skrev journalisten Maciej Zaremba en artikel i Dagens Nyheter där han tog upp helt nya aspekter av konflikten. Han menade att en grupp i byn systematiskt fryst ut och mobbat den romska familjen. Chefredaktören för Haparandabladet, Örjan Pekka, menade då att Maciej gav en förenklad bild av fejden.

Under alla år har den romska familjen sagt nej till att medverka i medierna. I Efter tio berättar de för första gången om sin syn på konflikten. Hilkka och Anneli Grönfors tycker att Efter tios temavecka om romernas situation är ett bra tillfälle att berätta sin historia och förhoppningsvis räta ut några frågetecken. De tillägger också att de helt tappat tron på rättsväsendet.