Vuxenstamceller finns i den färdigutvecklade människan. Det går att ta stamceller från den egna kroppen, fördelen med det är att det sällan blir någon avstötning. Det går också att föra in stamceller från en annan vuxen individ, vilket är vad som sker vid benmärgstransplantation (=stamcellstransplantation).

- De vuxna stamcellerna har inte samma potential som embryonala och är svårodlade - och det är därför svårt att få fram tillräckliga mängder.