Håp, tro og tvil er en stor del av oss- Og følelser er kanskje selve essensen av oss og påvirker alle våre tanker og handlinger. Og det er kanskje nettopp våre følelser, handlinger og erfaringer som avgjør om vi kan tro på noe eller ikke.  Ikke minst tror jeg det kanskje er følelsene våre som det som knytter oss  til vår sjel. Kanskje er de en bro fra det bevisste til det ubevisste sinn. Mange mennesker er kommet til en erkjennelse av at de ved siden av det å ha et vidt spekter av følelser, også har sine evner. De føler at de har et kall - en ukjent kraft i dem sier at de skal gå inn på en vei hvor de kan hjelpe flere mennesker. Ofte er denne veien vanskelig og full av uante traumatiske og vanskelige opplevelser. Disse livserfaringene har gjort dem kloke og dype - og med sitt kall om å hjelpe andre, snur de vonde erfaringer om til skatter som de gir videre til alle de rører ved sitt nærvær. Med dette ønsker de å gjøre det mulig for andre å få det bedre, elske seg selv, føle fellesskap, og glede over at de skal få det godt, oppleve kjærlighet, trygghet og få meningsfulle liv. Disse menneskene liker jeg å tenke på som jordengler. Andre kaller dem for lysarbeidere- Og de går her på jorden blant oss - vitende, uvitende om sin vei- og noen fornekter sin skjebne- for dette er ikke en lett vei å gå inn på. 

I kveld, søndag klokken 20.00 på Sjuan- er det reprise på første avsnitt. Og hvem tror dere jeg møtte blant gjestene mine? Jo, nettopp.... 

Følg meg på 

Instagram på Anne-Kristine Augestad

Facebook på Anne-Kristine Augestad

Snapchat på ak4819 

Jeg forsøker å kommunisere med de som skriver til meg på offentlige visninger. 

God søndag!! 

Kram, 

AK