Här får tittarna följa artisterna Darin Zanyar, Eagle-Eye Cherry, Sophie Zelmani, och Uno Svenningsson på deras livs resa till ett av världens fattigaste områden, Filippinernas huvudstad Manila.

Uppdrag: Ge barnen en röst

Under resans gång kommer artisterna att besöka SOS barnby i Manila. De kommer också att resa ut på landsbygden och in till kåkstäderna för att se den tuffa och hårda verklighet som många barn i Manila lever i, där fattigdom, barnprostitution och ett liv på gatan är en del av vardagen. Utöver mötena med barnen har artisterna en stor uppgift i En resa för livet, de ska skriva varsin sång utifrån sina upplevelser och därigenom försöka ge barnen en egen röst.

Mer än 500 barnbyar

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. I dag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att stärka utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa eller överges.

Genom program som En resa för livet för oranisationen möjlighet att rikta uppmärksamhet mot situationen för utsatta barn världen runt. Den som vill stöjda SOS barnbyars arbete kan bli fadder, vilket innebär att man bidrar med minst 200 kronor per månad. Läs mer om fadderverksamheten här (extern länk).

Det här är den andra säsongen av En resa för livet. Den första säsongen gick under titeln SOS Uppdraget.