- Vi är oerhört glada och tacksamma, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

- Jag tror att man vet att pengarna gör nytta, för det är ändå så att antalet barn som överlever cancer har gått upp tack vare Barncancerfondens arbete tillsammans med forskningen. Idag blir nästan 80% av barnen som får cancer fria från den – men inte alla, så vi har fortfarande mycket arbete kvar. Vi kommer inte att bli nöjda förrän det är uppåt 100%.

Konkret, hur kommer pengarna att användas?
- Vi använder 70% till forskning, och 30% går till den vård som barnen behöver efter behandlingen, till utbildning och rehabiliteringsinsatser.

Hur stor betydelse har frivilligbidrag för fondens verksamhet?
- Det är allt för oss. Vi får in gåvor från privatpersoner och en del företag, samt från testamenten. Men vi får inga statliga bidrag så enskilda gåvor är av största betydelse.

Brukar du själv titta på Fångarna på fortet?

- Ja. Igår var det knappt att jag hann hem i tid men jag slog på tv:n en bit in i programmet.