Fortet hade planerats att byggas ända sedan 1666, men det var först under Napoleon I som byggandet påbörjades 1801.

1857 var fortet färdigt. Det hade en bemanning på 250 personer  och är 61 meter långt, 31 meter brett och väggarna är 20 meter höga. Fortet var dock redan när det stod klart föråldrat ur militär synvinkel och användes därför aldrig som försvarsanläggning.

Under en kortare period användes det istället som fängelse innan det slutligen övergavs och fick förfalla tills det på 1980-taler rustades upp inför tv-produktioner.