- Nu ska vi se om det är möjligt det som David gjorde. Jag vet ju att han är en dansare utan like med fantastisk balans. Men frågan är om det går att stå där på sista cylindern, säger Gunde Svan.