"Kurtan" började sitt liv på Radio Sjuhärad 1979, dit han ringde in med allehanda märkliga bekymmer. Så småningom fick han mer tid i både radio- och tv-program, och 1990 spelades till och med en långfilm in.

Lasse Brandeby har själv tävlat på fortet vid flera tillfällen, och tar alltså nu över rollen som klurig gåtmakare.