Att ta mod till sig och be en familjemedlem, en gammal klasskompis eller avlägsen bekant om förlåtelse är inte så enkelt som det kan verka. Det visar en ny undersökning som TV4 låtit genomföra i samarbete med Cint inför premiären av programmet Förlåt mig. Tvärtom tycks många svenskar dra sig för att säga förlåt, samtidigt som det finns många som går och väntar på just en ursäkt.

Ett förlåt – ingen självklarhet

Sex av tio svenskar tycker att det finns någon som borde be om förlåtelse till dem. Samtidigt anser fyra av tio att det finns någon de borde säga förlåt till. Bland dessa vill majoriteten säga förlåt till en familjemedlem eller vän.

Rädsla för att visa sig svag främsta orsaken till att det är svårt
Ju yngre man är desto svårare är det att säga förlåt - majoriteten i åldersgruppen 15-24 år tycker att det är svårt att säga förlåt, medan motsvarande andel i åldersgruppen 55-65 år endast är en tredjedel. Fyra av tio svenskar drar sig för att säga förlåt för att det är rädda för att visa svaghet. Tre av tio tycker att det känns för jobbigt.

Otrohet och mobbing är oförlåtligt

Hälften av svenskarna anser att otrohet är oförlåtligt, fyra av tio tycker att mobbing är oförlåtligt och tre av tio att kränkningar är oförlåtliga. 1 av 4 svenskar tycker att allt går att förlåta.

Storstaden känner större behov av att säga förlåt
Nästan hälften av alla boende i storstäder anser att de borde säga förlåt till någon medan endast en tredjedel av boende på landsbygden bär på sådant som det tycker att det borde säga förlåt för.

 

Undersökningen är gjord på ett representativt urval av män och kvinnor, 15-65 år. TV4 har använt paneler hos Cint som har tillgång till över 100 000 panellister i Sverige.

Programmet Förlåt mig har premiär torsdagen den 22 mars klockan 21.00 i Sjuan och på TV4 Play. I Förlåt mig får ångerfulla människor hjälp att göra något av det svåraste som finns, be om förlåtelse. Programledaren Linda Lindorff reser Sverige runt och besöker dem som känner att de sårat eller svikit någon, kanske familjemedlemmar eller nära vänner. Förhoppningen är att återförena familjer, läka sår och förändra liv. Programmet sänds i åtta delar.