I några program av Fahléns matäventyr kommer du som tittar att kunna vara med och tävla om presentkort från SAS värda 20 000 kr!

I programmet ställs en tittarfråga och för att deltaga ringer man in på det svarsalternativ man tror är det rätta.

Telefonnummer fråga och svarsalternativ presenteras i programmet. Samtalskostnad 9,90 kr + ev. trafikavg.

Tävlingen är bara öppen under programmet. Vinnare kontaktas personligen och presenteras på siten

Tävlingsvillkor:

1. Tävlingen arrangeras av TV4-GRUPPEN i samarbete med SAS. 
2. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige över 18 år. Anställda eller representanter för TV4-GRUPPEN, eller deras familjer får ej medverka i denna tävling. 
3. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen. 
4. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
5. Vinnaren meddelas personligen av TV4 och offentliggörs på programmets site
6. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Personlig information kommer endast att användas till marknadsföring om deltagaren har samtyckt till sådant bruk vid anmälningen eller vi senare tillfälle. 
7. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har TV4-GRUPPEN rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.