Göran är årets äldste farmare och han har en gedigen meritlista från arbetslivet. Han har jobbat i inte mindre än 8 olika branscher, bland annat som bankman och polis. 

Farmarlivet har han viss erfarenhet av då han en gång i tiden hade en gård med hästar och kor.