Slut för säsongen

Göran Söderlund

Göran Söderlund är 65 år och pensionär. Han bor halvtid i Sundsvall och i en förort till Stockholm.