Tack för den här säsongen!

Inger Johansson

Inger Johansson är 51 och jobbar inom vården i Karlskrona.