Slut för säsongen

Inger Johansson

Inger Johansson är 51 och jobbar inom vården i Karlskrona.