Slut för säsongen

Kim Graversen

Kim Graversen är 48 år och jobbar som flygplatsman i Värnamo.