Ingenjörsutbildning ger dig valmöjligheter
Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke, som ingenjör kan du jobba med nästan vad som helst, var som helst i världen. Från att vara med och bestämma hur nya produkter ska se ut, fungera eller tillverkas så miljövänligt som möjligt, till att arbeta med inköp och träffa kunder.

Ingenjörsutbildningar finns på olika nivåer och med varierande ämnesinriktningar. Civilingenjörsutbildningen är 5-årig, medan högskoleingenjörsutbildningen är 3-årig.

I framtiden väntas det bli större brist på högskoleingenjörer än civilingenjörer.

Populära civilingenjörsutbildningar
Teknisk design är en tvärvetenskaplig ingenjörsutbildning som kombinerar teknik med formgivning och design och ger jobb i många olika sektorer.

Civilingenjörsutbildningen med inriktning mot kemi ger dig möjlighet att jobba inom kemisk industri, läkemedel- och livsmedelsindustri samt biotekniska företag. Du kan utveckla nya produkter, forska, vidareutveckla produkter eller förbättra processer för att skona miljön och spara energi.

För dig som väljer en civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi väntar arbetstillfällen inom till exempel industriell organisation och produktutveckling.

Bredd och teknisk problemlösning
Du som vill ha riktigt många valmöjligheter kan välja civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik som är otroligt bred. Efter examen kan du jobba i vitt skilda branscher – transport, tillverkning, maskin, el- och optik för att nämna några exempel.

På forskningsintensiva företag eller stora tekniska företag jobbar många civilingenjörer som har läst teknisk fysik. Blir du en av dem så får du bred kompetens som teknisk problemlösare, som ger jobb på många olika områden.

Civilingenjörsutbildningen mot datateknik kretsar kring att designa datasystem för samhällets alla sektorer. Därför kan du få jobb i alla branscher.

Med ingenjörsutbildningen inom elektroteknik får du en bred och global examen som gör att du kan jobba inom en rad olika teknikområden: medicinsk teknik, miljöteknik, digital kommunikation, mikroteknologi och elkraftteknik.