Här publicera vi länkar till inköpslistorna i programmet. 

2017

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4