Vi vinner Elvispar som användes i programmet säsong 2, förkläden med Hela Sverige bakar-logo samt värdecheckar (200 kr) från Kungsörnen:


Jonna Axelsson

Sara Mohlin

Maria Vadera

Ida Jonasson (@i.jonasson)

@baka_pa_grammet

Malin Rimback (@sugarcoatedmalin)Vi vinner Förkläden med Hela Sverige bakar-logo samt värdecheckar (200 kr) från Kungsörnen:
Maria Wiklund (@maria_wiklund)

Marita Widman (@crecakeative)

Karolina Matsson (@systerkalina)

Lisa Karlsson

OBS: Vinnarna kommer att kontaktas av TV4 och en vinstbekräftelse kommer att skickas ut så snart vi erhållit en fullständig postadress. Den ska fyllas i av vinnaren och skickas tillbaka. Så snart TV4 mottagit korrekt ifylld vinstbekräftelse skickas vinster ut inom två veckor.