Nedstämdhet
Nedstämdhet är det vanligaset tecknet på depression. Sinnestämningen är sänkt och man har lätt för att gråta. Den sänkta sinnestämningen sitter i under lång tid och påverkas inte mycket av positiva händelser.

Ångest
Ångest, oroskänslor och irritabilitet är också vanliga i samband med depression.

Koncentrationssvårigheter
Koncentrationssvårigheter som svårigheter att se på TV eller att läsa är vanliga i samband med en depression.  Ibland kan man uppleva att minnet fungerar sämre än vanligt.

Sömnsvårigheter
Sömnsvårigheter är ett annat symtom på depression. Man kan ha svårt att somna eller så vaknar man mitt i natten eller tidigt på morgonen. Ofta förekommer ångest i samband med det tidiga uppvaknandet.

Kroppsliga symtom
Kroppsliga symtom som aptitlöshet, förstoppning, muntorrhet och smärtor av olika slag kan vara tecken på en depression. Depression påverkar hela människan, även kroppen. Den sexuella lusten påverkas och livsglädjen försvinner. Ibland blir rörelsemönstret långsamt och ansiktsuttrycket stelt och livlöst.

Skuldkänslor
Skuldkänslor och känslor av meningslöshet kan dominera tankarna. Självmordstankar kan förekomma, särskilt vid djupa depressioner.

Om du lider av depression kan du bland annat söka hjälp från dessa hjälpresurser >>>