70 procent av alla cancerfall kan undvikas med sund livsstil. Våra levnadsvanor påverkar risken för att bli sjuk. Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för flera cancersjukdomar. 

Tobak

Rökning ger en ökad risk för en rad cancersjukdomar. Framför allt ökar risken för lungcancer, men även för till exempel cancer i matstrupen, urinvägarna och i bukspottkörteln.

Alkohol

Sambandet mellan alkohol och cancer blir mer och mer känt. Främst ses en ökad risk för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet, helst dagligen, bidrar till att undvika övervikt och minskar risken för bland annat bröstcancer.

Kost

Ohälsosamma matvanor, som leder till övervikt, är en riskfaktor för ett flertal cancersjukdomar

  • Ät en varierad kost med mycket frukt och grönt.
  • Minska intaget av rött kött (nöt, fläsk, lamm och vilt) och processat kött (korv, skinka och bacon). Välj fågel och fisk i stället.
  • Begränsa intaget av livsmedel som innehåller mycket fett och socker men lite fibrer.
  • Undvik söta drycker.
  • Välj kost som innehåller vitaminer och mineraler, framför kosttillskott.

Sol

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest. Forskning har visat att solens UV-strålning är en direkt orsak till hudcancer. Undvik att sola solarium.