Vårdguiden 1177.se har tips och råd för dig med sömnsvårigheter.

Sömnapné.se har information och råd om du lider av sömnapné.

F.lux är en mjukvara som anpassar dataskärmens ljus efter tidpunkt på dygnet. På kvällen reduceras skärmens blåa ljus som motsvarar det ljus som solen skapar. På så sätt förbereds hjärnan för nattens sömn.