http://www.attention-riks.se/

http://www.adhdinfo.se/

http://www.sjalvhjalppavagen.se/

Symtom på ADHD:

  • Uppmärksamhetsproblem
    Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.
  • Impulsivitet
    Man gör saker direkt, utan att tänka efter före. Man kan även ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer
  • Överaktivitet
    Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

Att söka hjälp

Barn
Om man som förälder tror att ens barn har ADHD och behöver hjälp, ska man i första hand kontakta barnavårdscentralen, skolans elevhälsoteam genom skolsköterskan, en barnläkarmottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Då kan man få en första bedömning, och sedan inleds eventuellt en utredning av barnet.

Vuxna
Om man tror att man själv har ADHD och det medför ett handikapp i vardagen ska man boka tid på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller din närmaste vårdcentral.