Vad är egentligen ADHD?

I korthet är det ett sätt att fungera som gör att man har svårigheter med att hantera många intryck, kontrollera sina impulser och att sitta till. Detta kan självklart vara på både gott och ont. Först i en miljö som kräver stillasittande och fokus blir det ett problem och bara om svårigheterna är så stora att de ger en funktionsnedsättning, uppfyller man kraven för diagnos.

Varför är det så många idag som får diagnosen ADHD?

Vårt samhälle ställer krav på hög funktionsnivå inom just de områden man har svårt med om man har ADHD, det vill säga att uppfatta, hantera och sortera information och vara fokuserad. Jag tror att ADHD har funnits i alla tider, tänk till exempel på Emil i Lönneberga och hans pappa, de hade förmodligen haft det jobbigare på ett kontor än på en bondgård.

Hur yttrar sig ADHD?

Koncentrationssvårigheter, svårt att sortera och hantera mycket intryck, lättstörd, svårigheter att hantera sina impulser, rastlöshet.

Vad gör man om man misstänker att man själv eller någon anhörig har ADHD?

Först kan man läsa mer på 1177.se eller intresseorganisationen Attention.se och ungdomsmottagningen på nätet UMO.se. Små barn tar man till barnhälsovården. Om man går i skolan kan man ta kontakt med elevhälsan och/eller rektor på skolan. För vuxna gäller primärvård eller psykiatri som första kontakt.

Hur ser behandlingen ut?

Anpassning av miljön både hemma i skolan och på arbetet, hjälp med strategier och sätt att kompensera för sina svårigheter skall alltid vara det första steget. Efter utredning kan man pröva olika typer av läkemedel, helst i kombination med terapi och fortsatt stöd.

Vad kan man själv göra för att dämpa problemen?

På olika sätt man avgränsa och begränsa de intryck man utsätter sig för och också skapa tydliga strukturer. Exempelvis gå undan för att vila vila, inte göra många saker på samma gång, sätta ramar och gränser för sig själv. Försöka göra det lätt att hitta det man behöver och ha tydliga tidsramar. Man kan också ta hjälp av omgivningen för att avlasta onödig stress och hjälpa till att hålla de gränser man satt upp. Dessutom är det klokt att satsa på de saker man är bra på och sova och äta ordentligt och på regelbundna tider. Det finns också visst vetenskapligt stöd för att särskild kost kan ha effekt, exempelvis omega 3.

Vilken tycker du är den största missuppfattningen kring ADHD?

En vanlig missuppfattning är att ADHD bara finns hos en viss sorts människor, men alla kan ha ADHD och personer med ADHD är lika olika som befolkningen i övrigt.