Tvärtom är det ett livsviktigt alarmsystem i kroppen, en överlevnadsmekanism som ger signaler att något inte är bra och kan behöva åtgärdas.

När får man ångest?

Det kan handla om att jag blir nervös i en reell eller i en tänkt hotfull situation, till exempel om jag skall till en anställningsintervju som känns viktig eller en anhörig blir allvarligt sjuk. Vanliga symtom på ångest är hjärtklappning, svettningar, en klump i halsen, muntorrhet, spända muskler, illamående, yrsel och andnöd. Det är inte farligt men kan kännas väldigt obehagligt.

När blir ångest ett problem?

När ångesten tar över och hindrar det dagliga livet så brukar man börja se på ångesten som problematiskt. Ångesten kan också ta sig olika uttryck hos olika människor. Vanliga ångestsjukdomar är bland annat:

-  paniksyndrom som innehåller kraftiga, oväntade ångestattacker.

-  social fobi som handlar om rädsla att bli granskad av andra eller göra bort sig.

-  generaliserat ångestsyndrom som innebär en ständig oro över det mesta.

-  tvångssyndrom, eller OCD, som innebär påträngande tvångstankar och påföljande tvångshandlingar.

Vad är hypokondri?

Hypokondri, eller hälsoångest, kan vara en större eller mindre del i ett tvångssyndrom (OCD), det vill säga man har återkommande tvångstankar om att bli sjuk eller smittad av farliga sjukdomar och man utför tvångsmässiga kontroller av sin kropp och sin hälsa. Stark oro att bli sjuk kan också återfinnas i ett generaliserat ångestsyndrom (GAD) där man oroar sig över sin egen eller anhörigas hälsotillstånd.

En del lider inte av någonting annat än just rädslan att vara eller bli allvarligt sjuk. För många handlar det om att ständigt oroa sig, leta efter knölar i kroppen, söka läkarvård, få svar på frågor, leta information på internet, dubbelkolla med flera läkare etc. Trots dessa ständiga försök till försäkringar så kvarstår oron.

Vad kan jag göra?

Det viktigaste för att ta itu med problemet är att man själv får insikt om att det ”sitter i huvudet” och inte i kroppen. Man behöver fokusera behandlingen på oron och ångesten och hitta sätt att bättre hantera sin rädsla. En terapiform som visat sig vara effektiv är kognitiv beteendeterapi. Även antidepressiv medicinering kan hjälpa emot ångestsyndrom.

Om hypokondri uppkommer som en del av andra tillstånd, till exempel OCD eller GAD, så är det viktigt att man kommer tillrätta med själva grundproblematiken i första hand. Därför är det viktigt med en noggrann analys och den bör utföras av legitimerade psykologer eller läkare med kunskap om dessa tillstånd.