Vad kan man göra om man misstänker att man är en så kallad beroendemänniska?

Man skall börja med att kartlägga risksituationerna. Rökning, precis som andra beteenden man kan bli beroende av att göra, är till viss del inlärt och kopplat till situationer. Man kan börja med att fråga sig: När är jag mest benägen att ta en cigarett/spela spel/snusa?

Stressad eller orolig är vanliga situationer som väcker begär, liksom belöning efter prestation, fikapaus, i kombination med kaffe eller alkohol. Med större kunskaper kring sina risksituationer kan man hjälpa sig själv att minska de situationer runt omkring sig som väcker behovet och ersätta beteendet med någonting som är mindre destruktivt.

Hur ska man tänka för att ta sig ur ett missbruk?

Men kan inte tänka sig ur ett missbruk, man måste handla, agera, och det är ibland väldigt svårt att göra på egen hand. Därför finns det instanser i landet som specifikt fokuserar på beroendeproblematik och missbruksvård.

Dels kan man få hjälp komma ur ett substansberoende, men man kan också få hjälp med att ta reda på vad det fyller för funktion. Belöning, tröst, undvikande av svåra negativa känslor, bekräftelse eller självdestruktivitet är några vanliga exempel. Man behöver hitta andra sätt att hantera de situationerna på. Det är en utmaning men långt ifrån omöjligt.