www.cancerresan.se (ger stöd och vägledning för cancerpatienter.)

www.cancerfonden.se (har en stödlinje)

www.bms.se/fraga-psykologen-om-cancer/ (Maria Hellboms frågelåda om cancer)

www.bms.se/cancer/ (Onkologen Martin Söderbergs frågelåda om cancer)

www.näracancer.se (stöd till unga anhöriga)