Varför började du forska om just sömn?

- Sömnens funktion är fortfarande ett av biologins största mysterier. Med en ökad förståelse av sömnen så kommer vi att få många nya insikter om hur vi fungerar. 

Varför måste vi sova egentligen?

- Idag vet vi att sömnen fyller en mängd olika funktioner och är otroligt viktig för hur vi fungerar och för vår hälsa. Varför sömnen uppstod för länge sedan vet vi inte men det finns mer och mer stöd för att sömnen är av yttersta vikt för nervsystemet. Sömnen är en förutsättning för att vi ska ha en fullt fungerande hjärna när vi är vakna och priset för att vi har en lärande hjärna.

- Även om vi börjar förstå allt mer vad som händer under sömnen upptäcker vi hela tiden helt nya aspekter av vad sömnen gör för oss. 

Hur farligt är det att inte sova?

- Det beror på hur störd sömnen är. Får man ingen sömn alls så dör man, men det är extremt ovanligt. De kortsiktiga riskerna med störd sömn är framför allt försämrad funktionsförmåga och risk för olyckor, exempelvis i trafiken. Riskerna med långsiktigt störd sömn är kopplade till en mängd hälsoproblem, som hjärt-kärlsjukdom och typ-2 diabetes. 

Hur stora sömnproblem har vi idag?

- Sömnstörningar är vanliga, ungefär 20-30 procent har regelbundna sömnstörningar. 

Har vi förändrat vårt sätt att sova?

- Vi har ju generellt en mycket bättre sovmiljö i dag än vad vi hade förr i tiden och vi sover färre personer i samma rum. Men de senaste årtiondena har vi fått in en massa faktorer som stör sömnen. Vi är mindre aktiva, ser mer på TV, är för lite utomhus och exponerar oss för lite för vanligt dagsljus men mer för artificiellt ljus, både under dagen och kvällen.

Vilken är den största missuppfattningen om sömn?

- Det finns fortfarande personer som anser att sömnen är relativt oviktig och gärna skulle vilja sova mindre. Då har man inte förstått alla de viktiga funktioner som sömnen gör för oss. 

Vad gör man om man har problem med att sova?

- Vid tillfälliga problem så får man acceptera dem. Blir de mer återkommande så kan man tänka igenom orsakerna och se vad man själv kan göra åt dem, exempelvis vara mer utomhus under dagen, helst på förmiddagen, träna mer och försöka varva ned lite tidigare på kvällen, undvika att se på TV. Man kan ta reda på lite mer om sin sömn och få tips om kognitiv beteendeterapi runt sömnbehandling. Det finns till exempel bra böcker om KBT vid insomni som har hjälpt många. Om man fortfarande har återkommande störd sömn eller om man är mycket trött dagtid behöver man söka upp hjälp vid en vårdcentral där man i vissa fall kan ge hjälp direkt och i andra fall hjälper en att träffa en specialist som kan göra en mer grundlig utredning.

Hur sover du själv?

- Jag sover mycket bra även om jag har lite sena sovvanor. Min fru tycker dock att jag snarkar lite för högt, framför allt om jag har druckit alkohol.