Här får du mer information:

http://www.slutarokalinjen.org/