Trinh och Truc är fast i sitt hem

Trinh, 16 år, och Truc, 14 år, är båda funktionshindrade och bor med sina föräldrar i byn Hoa Tien. Den troliga orsaken till att de, och ytterligare ett syskon, fötts med funktionshinder är de gifter pappan utsattes för under Vietnamkriget.

Funktionshindren är både mentala och fysiska men medan Trinh kan röra sig några meter själv är Truc helt orörlig. Han tillbringar dagarna liggandes på en filt med en liten fläkt bredvid. Barnen lever helt isolerade och träffar väldigt sällan andra barn. Familjen är extremt fattig och när föräldrarna jobbar på fältet eller på tillfälliga uppdrag måste storasyster Trinh ta hand om Truc. En uppgift som är övermäktig för ett barn.

Området där familjen bor, Hoa Vang, är ett av de områden som fortfarande är absolut hårdast drabbat av kemiska gifter från Vietnamkriget. Den amerikanska armén förvarade gifter på den lokala flygplatsen och i närheten av flygplatsen går det fortfarande inte att odla eller använda vattnet.

Långsiktigt arbete för förändrade attityder

I Vietnam lever 1,3 miljoner barn med funktionshinder. Många av dem utsätts för allvarlig diskriminering och har sämre tillgång till sjukvård och utbildning än andra barn. För att få till en hållbar förbättring för utsatta barn i Vietnam arbetar UNICEF nära de lokala myndigheterna, både på lokal-, regional- och nationell nivå. På så sätt kan man stärka skyddet för barn i utsatta familjer och grupper som traditionellt sett ofta blir både diskriminerade och bortglömda.

UNICEF har bland annat sett till att regeringen har antagit en socialtjänstlag som även ger funktionsnedsatta barn rätt till omvårdnad. 

UNICEF stödjer också den lokala organisationen DAVA (Da Nang Association for Victims of Agent Orange/Dioxin) i Hoa Nhon som driver 3 stycken dagcenter för barn med funktionshinder. På centren får de utbildning, mat och stöd och möjlighet att gå i skolan mellan 8 och 16. Upp till 150 barn kan få hjälp via centret men i dag går bara 60 barn där. De långa avstånden mellan byarna gör att alla barn, bland annat Trinh och Truc, inte har möjlighet att ta sig dit. Centret som ligger närmast familjen har en minibuss som finansierats av UNICEF, men det räcker inte.

Bättre levnadsvillkor avgörande för framtiden

Projektets insatser innebär att både barn i etniska minoritetsgrupper och barn med funktionshinder blir mer synliggjorda, delaktiga i samhället och skyddade från övergrepp och kränkningar. Deras levnadsvillkor kommer att förbättras och fler av deras rättigheter tillgodoses.

Förhoppningen är också att det ska leda till en stärkt lagstiftning, ekonomiska bidrag till utsatta familjer och ökad kapacitet hos ansvariga myndigheter. Barnen kommer att få tillgång till nya dagcenter, alternativa boenden och bättre utbildning.

Dessutom kommer kunskapen om barns rättigheter öka, något som leder till minskad diskriminering och fördomar.

Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn och vet hur man gör, men vi behöver bli fler i kampen för varenda unge. Vill du hjälpa till och förändra barns liv – bli Världsförälder!