SMS som räddar barns liv

UNICEF har i samarbete med UNFPA och WHO utvecklat RapidSMS som är ett enkelt system för mobiltelefoner, där till exempel vårdpersonal på landsbygden i Rwanda snabbt kan registrera gravida kvinnor. Via SMS skickas information till vårdcentraler och läkare – personalen ställer frågor eller rapportera om komplikationer. De får svar via SMS inom några minuter, något som räddar liv på både barn och kvinnor.

Mobile VRS (Mobile Vital Records System) är ett liknande system som började användas år 2011 för födelseregistrering i Uganda, där väldigt få barn registreras vid födseln. Om ett barn inte registreras och får ett födelsebevis finns det inget som säger hur gammalt barnet är, eller var det kommer ifrån. Det ökar risken att barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda, att de inte får tillgång till hälsovård och skolgång och gör dem sårbara för barnarbete och barnäktenskap. Det kan dessutom göra det svårt att hävda sig i kontakt med myndigheter som vuxen. För att skydda barnen samarbetar UNICEF med Ugandas regering. Via mobiltelefoner registreras nyfödda på några minuter – en process som annars tar flera månader. Antalet registreringar har ökat från 30 procent till nästan 50 procent de senaste två åren och nu kämpar vi för att se till att fyra av fem nyfödda registreras under 2014.

I Malawi används tekniken framgångsrikt i kampen mot undernäring. Via SMS kan vårdpersonal i avlägsna byar snabbt registrera barns näringstillstånd. Näringsexperter gör analyser omedelbart och myndigheterna kan agera snabbt vid tecken på undernäringskris. Tidigare kunde samma process ta flera månader och alla data hann bli gammal innan analysen var färdig. Nu kommer leveranser av näringstillskott i tid för att hinna rädda fler barns liv.

I Afrika söder om Sahara där aidsepidemin är som värst, används SMS-tekniken för att förbättra diagnostiseringen av hiv-positiva nyfödda och för att snabbare kunna följa upp med vårdinsatser. Gravida och föräldrar får också automatiska påminnelser via SMS när det är dags för kontroller och läkarbesök.

SMS gör det möjligt att både nå ut med information och att få in uppgifter till exempel om sjukdomsutbrott. I Zambia samarbetade till exempel UNICEF med två ledande teleoperatörer som gratis skickade ut SMS till sina kunder under en vaccinationskampanj mot polio för att få fler föräldrar att ta sina barn till vårdcentraler och vaccinera dem.

Ger unga en röst och återförenar familjer

UNICEF Uganda lanserade 2011 ett initiativ för att unga ska kunna göra sina röster hörda via mobiltelefoner. Initiativet kallas U-report och låter ungdomar rapportera om vad som händer i deras samhällen via sms. Uganda är ett av de länder som har den högsta andelen unga i befolkningen, och nästan hälften av befolkningen har tillgång till mobiltelefon vilket gjorde att ett SMS-system fungerade bra. 258 000 ungdomar i Uganda har tillgång till systemet och får besvara frågor och undersökningar, till exempel om vad de anser krävs för att ta sig ur fattigdom och bevara fred i landet. Och beslutsfattarna har börjat lyssna – en parlamentsledamot startade till exempel en vaccinationskampanj i sitt distrikt efter att U-report informerat om att väldigt få barn under fem år vaccinerades där.

U-report sprids allt mer i Uganda och har börjat användas i Rwanda, Burundi, Kongo-Kinshasa, Sydsudan och Mexiko.

UNICEFs uppfinning RapidFTR (Rapid Family Tracing and Reunification) används i katastrofområden för att hitta och återförena familjemedlemmar som kommit ifrån varandra, till exempel efter tyfonen i Filippinerna. Katastrofpersonal samlar in foton och uppgifter om ensamma barn i en gemensam databas via mobilen. Livsviktig information finns på så sätt tillgänglig dygnet runt och underlättar i sökandet efter släktingar. Systemet startades i februari 2013 och använder samma säkerhet som internetbanker.

Följ Jennys mobil i Uganda

Vill du se vad som händer med Jenny Strömstedts mobiltelefon i Uganda. Följ den på unicef.se/volontärmobilen