Juryn i Idol 2011 består av Anders Bagge, Laila Bagge Wahlgren, Pelle Lidell och Alexander Bard. Alla har de gedigna musikbakgrunder och har tillsammans varit med och tagit ut Sveriges just nu största talanger inom sång.