Sponsorer

Fredagar 20.00

Artiklar från mars 2020

Helsingborgs audition den 29 mars hålls digitalt

Precis som i Göteborg hålls Helsingborgs auditions helt digitalt pga av det rådande läget relaterat till Coronaviruset.

Läs hela

Idol 2020s audition i Göteborg 15 mars blir digital

Mot bakgrund av både regeringens direktiv om att begränsa större sammankomster men också
för att måna om våra sökandes och medarbetares hälsa samt för att bidraga till minskad risk för
spridning av Coronavirus kommer helgens Göteborgs Idolaudition bli helt digital.

Läs hela

Information om att söka till Idol givet Coronavirusets spridning

Läs hela