Då det är många ungdomar som ber Anders om råd startade han denna artistskola för att själv välja vilka elever som ska få gå där. Utbildningen tar ett halvår och är gratis då den finansieras med sponsring.