Tove Östman Styrke

Sweet dreams (are made of this) - till fansen (lyssna)

Himlen är oskyldigt blå - till anhörig (lyssna)

Calle Kristiansson

Your song - till fansen (lyssna)

To be with you - till anhörig (lyssna)

Erik Grönwall

My life would suck without you - till fansen (lyssna)

Always - till anhörig (lyssna)

Reza Ningtyas Lindh

You've got a friend - till fansen (lyssna)

When I need you - till anhörig (lyssna)

Mariette Hansson

Ängeln i rummet - till anhörig (lyssna)

Time of your life - till fansen (lyssna)