Idolernas utmaning denna vecka är att sjunga av deras framföranden från Idoltiden som varit. Detta firar vi med att låta idolerna tolka varandras första audition på sina egna sätt.