Käkens rörelse är av yttersta vikt för all sång. Det är vanligt att spänningar från stress och dåliga sångvanor sätter sig i käkens muskulatur. Käken är tätt förbunden med så skilda aktiviteter som tuggning, tandgnissel, bildandet av sångformanter, formandet av vokaler och konsonanter.
Käkens rörelsemönster följer ofta tungans rörelser, undantaget vissa vokaler som emellan: ’EE’ och ’OO’.
Varje gång man stänger munnen är käkmuskulaturen aktiv och det är alltså viktigt att inte överspänna när man stänger och att låta gravitationen ha sin gång när den öppnas.

Det finns sångpedagoger som förespråkar att käken förblir still och att tungan sköter stora delar av konsonantformningen. Jag anser att det är helt ofrånkomligt att låta käken vara en aktiv del av all tonbildning och att man kan undvika spänningar i käkens muskler genom att den hålls i rörelse.
Stress och oro resulterar ofta i att vi går och biter ihop tänderna, vilket leder till spänningar i käkmuskulaturen s.k. stresskäke. Stresskäke leder lätt till spänningar i struphuvudet och därmed röstslitage. Avspänning i käken bör tränas i den faktiska sångsituationen. Även om en avspännande röstmassage har lindrande funktion, kommer problemen tillbaka ganska snart om inte tekniken förbättras. Efter dessa varnande ord kommer ett förslag på hur vi ska undvika detta.

Utgångspunkten för en avspänd käke kan vara att placera tungspetsen vid de nedre framtänderna, stäng munnen men bit inte ihop. Käkens naturliga rörelseschema kan observeras genom att du placerar fingrarna vid den bakre delen av käken och öppnar munnen. Då känner du käkbenet åka snett nedåt, bakåt.

Övning

Följande övning ska utföras avspänt och med en känsla av lätt rörlighet i käken.