Wail eller vocal riffing, melismer eller licks som det även kallas, är sångliga utsmyckningar. Att waila är att göra små melodiförändringar, mer eller mindre förutbestämda eller helt improviserade.

Soulgenrerna har gjort det till en egen konstart, men det är också ganska vanligt inom både rock och pop.

Det viktiga är att veta när, var och hur mycket som behövs för att åstadkomma önskad effekt. Wail ska vara en krydda som förstärker det musikaliska uttrycket och inte stå i vägen för kärnan i musiken.

Övning: Old school

Här går vi först uppåt och sedan nedåt. Gör inte detta snabbare än att du hinner göra tydliga ”tonhöjdsbyten” i figuren.