Philip Damberg- Ring of fire 

Peder vägrar ta ett nej

Alexander Muller- Living on a prayer