Idol blir bara större och större. 2800 personer sökte till Idol 2010 i Göteborg bara första dagen, vilket är rekord mot tidigare år.

På grund av det höga söktrycket så utökades auditiontillfället med en hel dag. Man kunde alltså söka även söndag den 11 april. Audition hälls bägge dagarna vid Svenska Mässan och öppnade klockan 10:00. Efter söndag drog sedan Idoltåget vidare till Karlstad.

Allt om var, när och hur du söker kan du läsa här