Freddie Liljegren
Rösta: Ring 099-414 01 el FREDDIE till 72400

Tusse Chiza
Rösta: Ring 099-414 02 el TUSSE till 72400

Kostnaden för att rösta är 5,70:- + eventuell trafikavgift per samtal/sms. Du kan rösta max 100 gånger per telefonnummer (50 samtal o 50 sms).