Dao Di Ponziano
Rösta: ring 099-414 01 el DAO till 72400

Freddie Liljegren
Rösta: ring 099-414 02 el FREDDIE till 72400

Tusse Chiza
Rösta: ring 099-414 03 el TUSSE till 72400

Kostnaden för att rösta är 5,70:- + eventuell trafikavgift per samtal/sms. Du kan rösta max 100 gånger per telefonnummer (50 samtal o 50 sms).