Regler att tänka på inför audition:

Du måste inte anmäla dig i förväg. Du registrerar dig på plats.

Var på plats i tid! Det här är fel dag att försova sig på.
Det är även i år tillåtet att ta med ett instrument förutsatt att det tar högst två minuter att rigga upp.

Alla sökande måste ha fyllt 16 år senast 1 maj 2008. Det finns ingen övre åldersgräns.

Tävlande under 18 år måste ha förälders eller målsmans underskrift på sin ansökan vid den första registreringen i respektive stad. Du kan skriva ut en blankett här ovan och få dina föräldrar att skriva under innan du kommer på audition.

Tävlingen är öppen för personer som har sin huvudsakliga hemvist i Sverige.
Den sökande måste kunna uppvisa giltig legitimation vid första registreringstillfället.