Alla sökande måste ha fyllt 16 år före 1 maj 2009. Det finns ingen övre åldersgräns.

Sökanden får tillåtelse att spela in med ett instrument i år förutsatt att det tar högst två minuter att rigga upp.

Tävlingen är öppen för personer som har sin huvudsakliga hemvist i Sverige.

Den sökande måste kunna uppvisa giltig legitimation om den går vidare till den extra audition.

Tävlingen är endast öppen för solister och är således individuell.

Genom att acceptera villkoren i anmälan går du med på att TV4 får visa din auditionfilm.

Om din audition på något sätt kan anses stötande eller olaglig kommer TV4 inte att visa den för juryn.