Tävlingsvillkor

1. Tävlingen arrangeras på Idols Facebook @tv4idol.

2. En vinnare belönas med två sittplatsbiljetter till Idols åttonde fredagsfinal den 17/11 - 2017. 

3. För att delta i tävlingen ska du gilla oss på Facebook, tagga in en vän samt skriva en rolig bildtext till Gif:en på Alexander Kronlund. 

4. Tävlingen startar tisdagen den 14/11 - 2017 kl 18.00 och avslutas torsdagen den 16/11 - 2017 kl 09.00. 

5. Vinnaren utses av en jury bestående av Idols webbredaktion där roligast bildtext vinner. 

6. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige. Anställda eller representanter för Fremantlemedia Sverige eller TV4-GRUPPEN eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

7. De tävlande måste vara minst 13 år gamla. Tävlande under 18 år måste ha målsmans godkännande.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Resor till och från studion samt eventuella övernattningar i samband med vinsten står vinnaren för. 

10. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster.

11.Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Biljetterna är 2 sittplatsbiljetter. Biljetterna är endast giltiga fredagen den 17/11 - 2017. 

11. Deltagarna accepterar att om de vinner så har Fremantlemedia/TV4-Gruppen rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarnas ålder, tävlingsbidrag och namn på webbplatsen/i publikationer/i sändning, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

12. Vinnaren måste återkomma med kontaktuppgifter senast torsdagen den 16/11 - 2017 kl 16.00 annars utgår vinsten. 

13.TV4-GRUPPEN förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.