Här kan du se vinnarna som har korats!

Tävlingen är uppdelad på tre olika sociala medier, där en vinnare per socialt medium koras. Varje vinnare belönas med två biljetter var samt en meet and greet (för två personer) med Marcus och Martinus. Tävlingarna kommer att hållas under måndag-fredag vecka 48 (läs nedan för exakta tider/plattform).

- Facebook, Tävlingen pågår från och med måndag 28/11 kl 16.00 till onsdag 30/11 kl 16.00. (Tävlingen avslutad. Vinnaren korad.)

- Youtube, Tävlingen pågår från och med tisdag 29/11 kl 09.00 till torsdag 1/12 kl 09.00. (Tävlingen avslutad. Vinnaren korad.)

- Appen Musical.ly (sök efter @tv4idol), Tävlingen pågår från och med onsdag 30/11 kl 09.00 till fredag 2/12 kl 09.00. (Tävlingen avslutad.)

Tävlingsvillkor

1. Tävlingen arrangeras av Fremantle Media på Idols Facebooksida, YouTube-kanal och Musical.ly-konto.

2. För att delta ska du följa Idol på det angivna mediet och utföra den motprestation som efterfrågas.

3. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige. Anställda eller representanter för Fremantle, TV4-GRUPPEN eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

4. Bara tävlingsbidrag skickade online via angivna sociala medier kommer att tas emot.

5. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast 48 timmar efter att den publicerats för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Fremantle Media och TV4-GRUPPEN. Vinnaren kontaktas inom 24 timmar efter avslutad tävling.  

6. Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

7. Resor till och från Ericsson Globe samt eventuell övernattning i samband med vinsten står vinnaren för. 

8. Tävlande måsta vara minst 7 år gamla och ha målsmans godkännande om de är under 18 år.

9. Vinnaren meddelas personligen via det sociala mediet och vinnarens namn offentliggörs via TV4.se/idol.

10. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster.

11. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har Fremantle/TV4-GRUPPEN rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.

12. Deltagarna accepterar att om de vinner så har Fremantle/TV4-GRUPPEN rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarnas ålder, tävlingsbidrag och namn på webbplatsen/i publikationer/i sändning, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

13. TV4-GRUPPEN förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.