Delta i tävlingen på YouTube - klicka här! (avslutad)

Delta i tävlingen på Instagram - mer info här! (avslutad)

Delta i tävlingen på Facebook - klicka här! (avslutad)

Här är tävlingsreglerna

1. Tävlingen arrangeras av Fremantle Media på Idols Facebook, Instagram och YouTube.

2. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige. Anställda eller representanter för Fremantle, TV4-GRUPPEN eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

3. Bara tävlingsbidrag skickade on-line via angivna sociala medier kommer att tas emot.

4. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast klockan 23:59 måndag den 24 november för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Fremantle och TV4-GRUPPEN.

5. Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

6. Vinnaren meddelas personligen via det sociala mediet och vinnarens namn offentliggörs via TV4.se/idol.

7. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster.

8. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har Fremantle/TV4-GRUPPEN rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.

9. Deltagarna accepterar att om de vinner så har Fremantle/TV4-GRUPPEN rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarnas ålder, tävlingsbidrag och namn på webbplatsen/i publikationer/i sändning, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

10. TV4-GRUPPEN förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.