Material:
Pinne
Mässingstråd

Verktyg:
Såg
Täljkniv
Tång

Lägg an täljkniven på ditt trä-ämne och tryck ifrån
Gör små fina snitt för att få bort lite spån i taget
Desto mindre snitt du gör, desto lättare är det för dig att forma din ängel
Tälj fram en huvudform likt en ängel
Gör hål på respektive sida av ditt änglahuvud
Ta fram mässingstråd och böj till den likt en gloria
Tryck in glorian i hålen
Böj till änglavingar av mässingstråden
Fäst dina änglavingar på samma sätt som glorian
Placera dina änglar på önskad plats
Lycka till!